Bureau Wsnp, onderdeel van de Raad voor Rechtsbijstand, volgt als landelijk kenniscentrum rondom de Wsnp en schuldenproblematiek alle ontwikkelingen binnen de schuldhulpverlening. Daarom inventariseert Bureau Wsnp alle Nederlandse projecten in dit kader. Bent u betrokken bij een dergelijk project? Of kent u iemand die een dergelijk project uitvoert? Dan hoort Bureau Wsnp graag van u.

Bureau Wsnp is geïnteresseerd in projecten die gericht zijn op zowel inwoners als professionals. En projecten die als doel hebben om te informeren, te motiveren, te ondersteunen of helpen. Bijvoorbeeld projecten gericht op:  

 • Voorkomen van probleemschulden/vroegsignalering;  
 • Informeren over budgetbeheer en schuldhulpverlening;  
 • Toeleiding naar de minnelijke schuldregeling/ Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs);  
 • Het voortraject;  
 • Tijdens de minnelijke schuldregeling;  
 • Nazorg na de minnelijke schuldregeling;  
 • Toeleiding naar de Wsnp;  
 • Tijdens de Wsnp;  
 • Nazorg na de Wsnp. 

Bent u betrokken bij (de ontwikkeling van) een schuldhulpverleningsproject? Meld dan uw project aan op infowsnp@rvr.org

Zij registreren graag de volgende gegevens:  

 1. Naam van het project;  
 2. Doel van het project; 
 3. Korte omschrijving van het project;  
 4. Gericht op welke doelgroep;  
 5. Gericht op welke gemeente/regio;  
 6. Contactpersoon, e-mailadres, telefoonnummer;  
 7. Uitvoerder/opdrachtgever;  
 8. Verwachte opleverdatum;  
 9. Wel/niet vermelden op de openbare lijst.  

Bureau Wsnp overweegt een openbaar online register aan te bieden op hun website. Zo kunnen professionals zien wat er ontwikkeld is of wordt. Wilt u uw project niet openbaar vermelden? Geen probleem, dan neemt Bureau Wsnp uw project alleen op in hun interne registratie. Als u geen project wilt aanmelden maar wel graag op de hoogte wilt blijven van hun onderzoek, dan kunt u dit ook via het e-mailadres doorgeven.