Kinderen en jongeren tot en met 18 jaar krijgen vanaf 29 april meer ruimte voor georganiseerde buitensport en -spel (geen officiële wedstrijden). Dit moet onder begeleiding te gebeuren en vanaf 13 jaar met 1,5 meter afstand tussen elkaar.

Inmiddels zijn beschikbaar een protocol over verantwoord sporten voor gemeenten en uitvoerende partijen plus een handreiking over het opstarten van de activiteiten voor de buurtsportcoaches. (Zie onderaan dit bericht.)

Gemeentelijke rol bij versoepeling sport- en spelmaatregelen 

  • De Kamerbrief over COVID-19 van 21 april zegt het volgende: 'Het kabinet heeft gemeenten gevraagd sportactiviteiten via buurtsportcoaches en/of verenigingen te faciliteren en organiseren. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk kinderen en jongeren de kans krijgen om mee te doen, dus ook de niet-leden van een vereniging. Sanitaire faciliteiten, kleedkamers en kantines bij sportclubs blijven nog wel gesloten. Ook is het niet de bedoeling dat ouders langs de lijn staan.' Inmiddels is gebleken dat het toilet in uitzonderlijke gevallen gebruikt mag worden.
     
  • Op de site van de rijksoverheid staan nog enkele andere relevante gegevens: 'Jongeren in de leeftijd van 13 tot en met 18 jaar mogen vanaf 29 april, wanneer er sprake is van een georganiseerde sportactiviteit onder leiding van een door de gemeente aangewezen trainer, samenkomen om te sporten.' en 'Gemeenten maken over buiten sport en spel afspraken met sportverenigingen en buurtsportcoaches; er kunnen daardoor verschillen tussen gemeenten ontstaan.' 
     
  • De verantwoording om een buitenzwembad open te stellen is neergelegd bij de gemeenten. Voor een juiste afweging hierin speelt naast de RIVM-voorschriften ook de handhaafbaarheid een belangrijke rol. Meerdere gemeenten hebben inmiddels laten weten voorlopig af te zien van openstelling van de buitenbaden.

Model Noodverordening COVID-19, protocol en handreiking

De verwachting is dat er snel een zogeheten aanwijzingsbrief van de ministers van VWS en JenV  komt, zodat de mogelijkheid tot buitensport en -spel (mogelijk verder verruimd tot buiten bewegen) voor kinderen en jongeren kan worden opgenomen in de model Noodverordening COVID-19 van het Veiligheidsberaad.

Meer informatie

Het Protocol 'Verantwoord sporten' van de Vereniging Sport en Gemeenten en NOC*NSF schept helderheid in de verantwoordelijkheden van alle betrokkenen. Het is afgestemd met het ministerie van VWS en het RIVM.

De Handreiking 'Opstarten met buurtsportcoaches en COVID-19' van het Kenniscentrum Sport, VSG en het ministerie van VWS  biedt praktische handvatten voor de toegestane sport- en spelactiviteiten.

NOC*NSF heeft samen met Vereniging Sport en Gemeenten materiaal ontwikkeld dat gebruikt kan worden door gemeenten, sportparken en sportaanbieders.

Zie ook