Een overgrote meerderheid van de gemeenten heeft een tekort op het budget om de bijstandsuitkeringen te betalen. Uit een analyse die Divosa liet uitvoeren blijkt nu dat dit budget de afgelopen jaren aantoonbaar te laag is geraamd. 

Dat komt vooral omdat er geen rekening is gehouden met:

  • de voorspelbare groei van de bijstand door de instroom van statushouders
  • de toenemende kosten van de gemeentelijke vangnetregeling

Ook zijn er twijfels over de werkloze beroepsbevolking als voorspeller van het bijstandsvolume en is de raming van beleidseffecten niet transparant.

Meer informatie