Het Rijk heeft de gemeente, ook de regio’s trouwens, goed op de radar en er is meer geld. Goed nieuws, maar er past wel een kanttekening bij. Het Rijk ontloopt de discussie over ‘oud’ geld. Den Haag heeft nog steeds niet door dat gemeenten problemen hebben bij de financiering in het sociaal domein.

Dit kabinet kan niet net doen alsof ze met de besluiten en dus met de gevolgen van die besluiten van hun voorgangers niets van doen hebben.

Met deze woorden opende VNG-vicevoorzitter Hubert Bruls de Buitengewone Algemene Ledenvergadering (BALV) in Nieuwegein.

(foto: Henk Snaterse)

Nieuw geld

Ook bij het ‘nieuwe’ geld is er reden voor enige waakzaamheid. Meer geld is mooi, en hard nodig!, maar het is wel vrij geld. Gemeentelijk autonomie blijft het uitgangspunt. Het is aan de gemeenten zelf, onder toezicht van de eigen gemeenteraad, om te besluiten hoe dit geld wordt aangewend.

Bij dit nieuwe kabinet lezen we, tussen de regels door, de kennelijk onbedwingbare neiging om ‘mee te denken’ en ‘mee te sturen’.  Het feit dat het kabinet bijvoorbeeld veel grote ambities heeft op het gebied van klimaat & energie zonder er daar zelf noemenswaardig geld voor vrij te maken zegt mij genoeg.

Samenspel

Een goed samenspel van begin tot eind is een essentiële voorwaarde voor goede uitvoering en daarmee voor draagvlak onder onze inwoners. Wat vraagt dit van onszelf?

  • Hoe komen we tot nieuwe spelregels voor een slagvaardige organisatie die de lokale overheid als mede-overheid op de kaart zet, die vraagstukken agendeert en die met elkaar de dienstverlening organiseert?
  • Hoe houden we daarbij ruimte voor de verschillen en vinden we de gedeelde belangen?
  • Hoe blijven we wendbaar én slagvaardig?

Voor de inwoners is er maar één overheid. Als de uitvoering onvoldoende is dan maakt het niets uit of dit komt door de ene of de andere bestuurslaag. Het vertrouwen in Dé Overheid is dan weg.

Vertrouwen noodzakelijk

De enige manier om het bestaande vertrouwen te behouden en om het niet meer bestaande vertrouwen weer terug te brengen, is een goed samenspel van overheden met als bewijsvoering een kwalitatief goede uitvoering. Daarmee is voor het vertrouwen IN de overheid het vertrouwen TUSSEN de overheden een noodzakelijke voorwaarde geworden.

Meer informatie

Zie ook

Videoverslag VNG BALV