Kinderen/jongeren en hun ouders moeten kunnen rekenen op professionele hulp als dat nodig is. De cliëntfolder bezwaar-, klacht- en tuchtrecht met de titel 'Ik ben ontevreden over de hulp' geeft uitleg over de mogelijkheden voor kinderen/jongeren en ouders, als ze niet tevreden zijn over de jeugdhulp.

De brochure bevat informatie over organisaties die ouders en kinderen kunnen ondersteunen en waar zij terecht kunnen met hun klacht.

Inhoud

De folder meldt dat de ontevreden hulpvragers het beste eerst een gesprek aan kunt gaan met de hulpverlener als men niet tevreden is en geeft tips voor het gesprek. Als dat niet helpt, kunnen kinderen/jongeren en ouders verder lezen. Via stroomschema's kunnen zij zien over wie ze precies ontevreden zijn en wat ze daaraan kunnen doen. Zij kunnen ook lezen wat ze kunnen doen als ze het niet eens zijn met een uitspraak van het Regionaal Tuchtcollege, bijvoorbeeld. 

Meer informatie

Zie ook

Missing media.