De VNG heeft van het Centraal Joods Overleg (CJO) een brief ontvangen over gemeentelijke erfpachtheffingen van Joodse oorlogsslachtoffers in de nadagen van de Tweede Wereldoorlog. Amsterdam, Den Haag en Rotterdam hebben een onderzoek uitgevoerd naar hun rol bij deze erfpachtheffingen in die tijd.

Het CJO zou graag zien dat ook andere gemeenten in voorkomende gevallen onderzoeken hoe zij zijn omgegaan met de erfpachten tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Meer informatie

Het CJO vraagt de VNG zijn brief bij gemeenten onder de aandacht te brengen.