Er wordt op lokaal niveau hard gewerkt om de realisatie van middenhuurwoningen te stimuleren. Daarbij lopen gemeenten tegen twee zaken aan, die nog onvoldoende zijn geregeld. 

We vragen Plasterk de knelpunten zo snel mogelijk op te lossen:

  • het bewaken van de verhouding tussen huurprijs en woninggrootte.
  • het borgen dat middenhuurwoningen bewoond gaan worden door doelgroepen die op deze sector zijn aangewezen.

Voor beide onderwerpen geldt dat gemeenten behoefte hebben aan een publiekrechtelijk spoor. Nu zijn dergelijke randvoorwaarden niet of alleen in specifieke situaties en daarmee niet afdoende afdwingbaar.

Meer informatie

Lees hieronder de brief aan Plasterk. Een praktijklab van Platform31 in september gaat in op deze problematiek. Inschrijvenkan nog!