Het Verenigd Koninkrijk (VK) verlaat op 29 maart de EU. Over de voorwaarden is vorige week een akkoord bereikt. In de overeenkomst zijn afspraken gemaakt over onder meer Britse burgers in de EU en vice versa, de Ierse grenskwestie en de betalingsverplichting van het VK aan de EU.

Dit artikel is met dank overgenomen van Europa Decentraal. 

Het akkoord is nog niet definitief. De deal moet worden goedgekeurd door de vertrekkende lidstaat, de Raad en het Europees Parlement. In het VK moet het parlement nog akkoord gaan. Aan de kant van de EU-lidstaten bleek dat aan de gestelde voorwaarden van de 27 ministers van Buitenlandse Zaken in de Raad Algemene Zaken is voldaan. Momenteel wordt er onderhandeld over een politieke verklaring over de intenties voor de toekomstige relatie tussen het VK en de EU. Op 25 november vindt een speciale top plaats waarbij wordt verwacht dat de Raad die politieke verklaring aanneemt en de deal steunt. Daarna, naar verwachting begin 2019, dient het Europees Parlement nog akkoord te gaan. Tot slot sluiten de ministers in de Raad de deal met het VK. Pas dan ligt er formeel een definitieve uittredingsovereenkomst. 

De uittredingsovereenkomst

Het akkoord bestaat uit 585 pagina’s. Er is onder meer besloten dat het volledige VK voorlopig binnen de douane-unie met de EU blijft, waarbij ietwat strengere eisen gelden voor Noord-Ierland. Dit blijft zo totdat er een akkoord wordt gesloten waarbij een harde grens wordt voorkomen. Ook is er een aantal andere bepalingen opgenomen, met betrekking tot onder meer staatssteun, belastingen, milieu en mededinging, om een level playing field te garanderen. 

Reactie Nederlandse regering 

Het Nederlandse kabinet heeft in een brief aan de Tweede Kamer verklaart dat de hoofddoelen van de uittredingsonderhandelingen zijn behaald. Hoewel de politieke verklaring niet is uit onderhandeld, biedt het voldoende aanknopingspunten voor een ambitieus akkoord. Daarnaast is aangegeven dat er nog geen zekerheid is en daarom de voorbereidingen voor een ‘no-deal’-scenario onverminderd door gaan. Het bedrijfsleven en decentrale overheden worden opgeroepen dit ook te doen. 

Wilt u als gemeente meer weten over de actualiteiten omtrent Brexit? Bezoek dan het Brexit-loket. 

Meer informatie