Bestaand beleid koppelen aan de 17 Global Goals? Meten wat je al doet met de duurzame doelen? De gemeente Breda heeft One Future Play, een duurzame start-up, gevraagd om hiervoor een oplossing te bedenken. 

Eind oktober worden de medewerkers uitgedaagd om een online SDG game te spelen.

Sustainable Development Goals

The Sustainable Development Goals, ook wel de 17 Global Goals genoemd, bieden een integraal raamwerk om naar beleid te kijken en een actieplan te ontwikkelen. Per doel is te identificeren wat de gemeente al doet of nog zou kunnen doen. Daarnaast is het belangrijk om naar de samenhang van de doelen te kijken.

Omdat iedere gemeente de opdracht heeft om invulling te geven aan de doelen en erover te rapporteren is het belangrijk om te weten waar ze over gaan, waar de koppeling met bestaand beleid ligt en waar de politieke voorkeur van het college naar uitgaat? Ook voor het algemene bewustzijn over nut en noodzaak van de doelen is nog een wereld te winnen.

SDG Game

De game die One Future Play ontwikkelt voor de gemeente Breda geeft aan die vier doelstellingen een invulling. Geheel in de stijl van Het Verhaal van Breda, Breda brengt het samen, worden de spelers uitgedaagd op hun bewustzijn, kennis van en affiniteit met de doelen te testen. De analyse van de collectieve speeldata zorgt voor inzicht in de kansen om beleid, domeinen en afdelingen via de SDG’s te verbinden.

De game is tailor-made en specifiek voor Breda, om er voor te zorgen dat zo veel mogelijk mensen hem spelen. Interessant voor andere gemeenten is dat het raamwerk er is, en met enige inspanning op de inhoud en de vorm makkelijk aan te passen is naar andere gemeentelijke contexten.  

One Future Play is voortgekomen uit Groene Generatie NL en ondersteunt organisaties om cultuur en competenties te ontwikkelen om duurzaamheidsambities waar te maken. Daarnaast zorgt ze voor de aansluiting tussen praktijk en onderwijs. De gemeten gaps in de praktijk zijn mooie aanknopingspunten om te zorgen dat nieuwe generaties voorbereid worden op de uitdagingen van morgen.

Meer informatie