Klimaatexperts van Breda en Leeds (VK) delen de komende 18 maanden actief kennis over lokale klimaatdoelstellingen. Dit gebeurt in het kader van het Twinning programma van Covenant of Mayors 2030 van de Europese Unie.

Op 19 en 20 april 2018 hebben klimaatexperts van Gemeente Breda een bezoek gebracht aan Leeds voor een tweedaags werkprogramma. Zij wisselden inzichten uit over het energiezuinig maken van woningen, stadsverwarming, een grootschalige omslag naar waterstof, energie en armoede, biogas-opwekking, waterbeheersing en klimaatadaptatie.

Leeds komt in het voorjaar van 2019 naar Breda om te leren van de projecten en werkwijzes.

Covenant of Mayors

Covenant of Mayors for Climate & Energy is een netwerk voor lokale overheden die toegewijd zijn aan het behalen of zelfs overtreffen van de EU klimaatdoelen. Tot nu toe doen bijna 8000 gemeenten en steden uit 53 landen mee.

Binnen een jaar na ondertekening moet elke deelnemende stad een Sustainable Energy and Climate Action Plan opstellen, waarin zij de lokale acties beschrijft waarmee de klimaattargets uit het covenant 2030 bereikt moeten worden.

Twinning programma

Het Twinning programma is opgezet om wederzijdse uitwisseling van kennis en goede praktijkvoorbeelden tussen gemeenten in Europa te stimuleren. Zo kan de ene gemeente weer nieuwe inzichten en inspiratie halen uit voorbeelden van de andere gemeente en vice-versa.

Breda-Leeds is een van de twaalf twinnings (koppelingen) tussen steden en gemeenten in Europa die zich inzetten om de Europese klimaatdoelen via een actieplan te realiseren.

Meer informatie