Brandveiligheid is vaak onderbelicht bij het aanleggen van zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen. Dit geldt ook voor brandgevaar door laadpalen. Geregeld lukt het daardoor niet om een gemeentelijk gebouw zonder meer te verzekeren tegen brand.

Dat is de les van het Webinar over brandverzekeringen van VNG Risicobeheer in samenwerking met de gemeente Den Haag en adviesbureau Burghgraef van Tiel & Partners.

Hogere premies

In het algemeen is de gemeentelijke verzekeringsmarkt krapper geworden. Gemeenten ervaren dat polissen worden opgezegd of opnieuw worden aangeboden met een hogere premie. Het aanleggen van zonnepanelen versterkt die ontwikkeling, vertelt Hans van der Meer, manager Verzekeringen van de gemeente Den Haag. Hij benadrukt dat de brandveiligheid en de eisen van de brandverzekering in al in de planvorming moeten worden meegenomen.

Technische oplossingen

Verzekeraars stellen eisen aan de installaties van zonnepanelen en laadpalen. Jurjen Burghgraef ( adviesbureau Burghgraef van Tiel & Partners) vertelt in het webinar welke eisen dit zijn. Het is van belang om deze eisen over te nemen in de uitvraag/offerte voor de aanleg van zonnepanelen of laadpalen. 

Eisen

Het gaat om eisen ten aanzien van de dakbedekking, (brandbaar) isolatiemateriaal, waarschuwingssystemen, de dakconstructie enzovoorts. Bij laadpalen en elektrische auto’s geldt dat het risico op brand niet per se groter is, maar als er brand uitbreekt is de brand heviger. ‘Daar moet je rekening mee houden bij de plek waar je de laadpalen situeert,’ zegt Burghgraef.

Meer informatie