Afvaloverlast, diefstal, bedreiging en geluidshinder. En daar bovenop sterke aanwijzingen voor illegale onderhuur en uitkeringsfraude. Reden voor de gemeente Zaanstad om aan te kloppen bij de LSI en de problemen samen met politie, Belastingdienst en de Sociale Verzekeringsbank aan te pakken.

Brandaris Zaandam | foto: Marcel Oosterwijk

Het ging begin 2018 niet goed bij Brandaris, een enorm flatgebouw aan de rand van Zaandam van 360 meter lang met 368 woningen. Een jaar later spreekt burgemeester Hamming van een succesvolle aanpak en wordt er hard gewerkt de leefbaarheid van de hele wijk te verbeteren.

Het LSI-project Aanpak Brandaris ging van start met als doel de leefbaarheid en veiligheid rondom flatgebouw de Brandaris te vergroten. Het project combineerde een 'zachte' en 'harde' aanpak. De gedachte daarachter is dat de zachte aanpak niet kan zonder de harde aanpak en de harde aanpak is gedoemd te falen zonder de betrokkenheid en ondersteuning van bewoners die vooruit willen, maar tijdelijk hulp en ondersteuning nodig hebben.

Plekje in zijn hart

De Brandaris ligt in de Zaandamse wijk Peldersveld. Die heeft samen met de naastgelegen wijk Poelenburg geen goede naam, maar bij burgemeester Jan Hamming hebben deze wijken inmiddels een plek in zijn hart. Jan Hamming: ‘Het zijn wijken met mooie maatschappelijke initiatieven en
prachtige mensen. Tegelijkertijd zijn het wijken waar inwoners het moeilijk hebben. Hier groeit bijvoorbeeld een op de drie kinderen op in armoede en hebben substantieel meer mensen een uitkering. De leefbaarheid van deze wijken en de toekomstkansen van de kinderen gaan achteruit en de criminaliteit grijpt om zich heen. Dat konden wij niet accepteren.’

Burgemeester Hamming: ‘Ik ben er trots op dat we samen met bewoners, professionals en overheid een ‘pact’ hebben gesloten. In dit pact maken we afspraken en committeren we ons voor de komende 20 jaar aan deze wijken. Een voorbeeld hiervan is de verlengde leertijd van 2,5 uur die kinderen vanaf 2020 gaan krijgen. De kracht zit hem in twee zaken: de lange adem en de gezamenlijkheid.’

Enthousiasme

‘Ondertussen werken we samen met verschillende partners om deze wijken te verbeteren’, vervolgt de burgemeester. ’Een voorbeeld is de samenwerking bij het verbeteren van de leefbaarheid van één specifieke flat in de wijk Peldersveld, waaraan ook VNG Naleving meewerkt. Aan de hand van risico-indicatoren hebben we in beeld gebracht wat achter de voordeur speelt en dat gecontroleerd via huisbezoeken. Dit was niet alleen een controle op rechtmatigheid in de sociale en fiscale sfeer, maar ook een vraag naar de zorgbehoefte. Bewoners kregen vervolgens een passend aanbod met onder andere als doel verdere begeleiding naar participatie/integratie. Deze aanpak was op twee punten succesvol: besparingen vanwege geconstateerde fraude én positieve maatschappelijke effecten voor bewoners met een zorgvraag. Maar wat vooral opviel was het enthousiasme van de projectdeelnemers. Zo zorgen we samen dat iedereen meedoet, want dat is uiteindelijk waar we het voor doen.’ 


Zaanstad is in 2018 toegetreden tot het convenant Landelijke Stuurgroep Interventieteams. Project Brandaris was voor de gemeente een pilotproject, waarbij gekozen is voor Flexibele Inzet Controlecapaciteit (FIC). Dit instrument wordt ingezet als er sprake is van een relatief klein aantal huishoudens (381 huishoudens in de Brandaris) en op basis van de resultaten kan dit vervolgd worden met een Wijkgerichte Aanpak (WGA).

Foto Brandaris: Marcel Oosterwijk.