Staatssecretaris van Financiën Vijlbrief heeft op 18 mei het pakket ‘Bouwstenen voor een beter belastingstelsel’ aan de Tweede Kamer aangeboden. In het bijbehorende syntheserapport zit een voorbeeldpakket met meerdere varianten over een verruiming van het gemeentelijk belastinggebied.

Het pakket ‘Bouwstenen voor een beter belastingstelsel’ bestaat uit 10 rapporten met 169 voorstellen over de volle breedte van het Nederlands belastingstelsel. De uitgewerkte beleidsopties bestaan elk uit verschillende ambtelijke bouwstenen. Zowel de beleidsopties als de meeste bouwstenen kunnen op verschillende manieren worden gecombineerd. Ze kunnen ook los van elkaar worden toegepast. Dit biedt ruimte voor verschillende politieke keuzes.

Belastingschuif

In het syntheserapport zit een voorbeeldpakket over een verruiming van het gemeentelijk belastinggebied door een belastingschuif van 4 miljard euro van het Rijk naar gemeenten. Het gemeentefonds neemt met hetzelfde bedrag af en inwoners worden gecompenseerd door bijvoorbeeld lagere inkomstenbelasting.

Standpunt VNG

Het rapport over de uitbreiding bevat meerdere varianten en ondersteunt de door de VNG uitgesproken wens om te komen tot een uitbreiding van het eigen belastinggebied. De VNG pleit al langere tijd voor een lokaal belastinggebied dat qua omvang beter past bij de steeds grotere hoeveelheid taken en verantwoordelijkheden van gemeenten. Zo staat in onze Verenigingsstrategie 2024: 'We willen verkennen hoe de financiële afhankelijkheid van het Rijk kleiner kan worden. Door samen met het Rijk uitwerking te geven aan een groter gemeentelijk belastinggebied kan daarin verschuiving worden aangebracht'.

Minder financiële afhankelijkheid

De volgende kabinetsformatie is hét moment om op te koersen om onze wens in beleid om te zetten. In de komende periode zal de VNG in samenspraak met de leden - mede op basis van dit rapport -  de koers uitzetten om een kleinere financiële afhankelijkheid te realiseren.

Mocht u daaraan willen bijdragen, dan kunt u contact opnemen met robbert.verkuijlen@vng.nl

Meer informatie