Minister Hugo de Jonge heeft per 25 september een deel van zijn taken overgedragen aan staatssecretaris Paul Blokhuis en minister Tamara van Ark. Blokhuis neemt de jeugdportefeuille over en ook het VWS-deel van de portefeuille huiselijk geweld en kindermishandeling.

Dit onderdeel omvat ook de aansturing van het programma Geweld hoort nergens thuis (GHNT).

Overdracht zorgportefeuilles

Minister Van Ark (VWS, Medische Zorg en Sport) neemt de portefeuille gehandicaptenzorg over, evenals de coördinerende rol bij de onderwerpen arbeidsmarktbeleid in de zorg, regeldruk in de zorg en rechtmatige zorg en goed bestuur.

Bestrijding van het coronavirus

Deze herschikking van de portefeuilles biedt minister De Jonge meer tijd om zich te kunnen richten op de bestrijding van het coronavirus. Tegelijkertijd waarborgt het de continuïteit van de verschillende beleidsonderwerpen van het ministerie van VWS.

Meer informatie

Bron: Rijksoverheid.nl: Herschikking takenpakket bewindspersonen ministerie van VWS