'De regionale samenwerking in het bijzonder met omgevingsdiensten, veiligheidsregio’s en GGD’s is het speelveld waar de raad zich te vaak onzeker en ongemakkelijk bij voelt. Verder dan het verplicht agenderen van de begroting en het jaarverslag van GR-en komen de meeste raden niet.' 

'Met de komst van de Omgevingswet zou je de GR-en en indirect je eigen kaderstellende dan wel controlerende rol onder de loep kunnen leggen. En je de vraag stellen: hoe gaat het, wat kan beter?' Aldus Pascale Georgopoulou in haar blog voor de VNG Raadsledennieuwsbrief van oktober

Pascale Georgopoulou is verbonden aan het VNG-programma Invoering Omgevingswet, daarvoor was ze raadsgriffier bij de gemeente Amstelveen.

Meer informatie