In ongeveer de helft van de gemeenteraden, schat Pascale Georgopoulou in, bestaat er een raadswerkgroep Omgevingswet. De vraag is: wat doet zo’n werkgroep? Hoe voorkom je dat het instellen van een raadswerkgroep niet meer is dan een theekransje?

In haar blog voor de Raadsledennieuwsbrief van maart gaat Pascale in op deze vraag.

Pascale Georgopoulou is verbonden aan het VNG-programma Invoering Omgevingswet, daarvoor was ze raadsgriffier bij de gemeente Amstelveen.

Zie ook