In de beginjaren lag de nadruk op de kansen, nu lijken de zorgen de overhand te krijgen. Tegenwoordig lijkt het niet meer te gaan over wat er wél kan, maar over: hoe houden we iets tegen, constateert Pascale Georgopoulou in haar blog over de Omgevingswet voor de VNG Raadsledenniewsbrief van november.

Waar er ook een spade de grond in gaat, zal er maatschappelijke onrust of weerstand zijn. Pascale adviseert hoe hiermee om te gaan:

Pascale Georgopoulou is verbonden aan het VNG-programma Invoering Omgevingswet, eerder was ze raadsgriffier bij de gemeente Amstelveen en lid van de VNG-commissie Dienstverlening en Informatiebeleid.

Zie ook