Pascale Georgopoulou moet telkens aan raadsleden uitleggen dat participatie een aanvraagvereiste is bij vergunningen, maar geen grond voor weigering. Als participatie zo belangrijk is, waarom is deze dan niet verplicht?

In haar blog voor de VNG Raadsledennieuwsbrief van april geeft Pascale uitleg en advies hoe je hier als gemeenteraad het beste mee om kan gaan.

Pascale Georgopoulou is verbonden aan het VNG-programma Invoering Omgevingswet, eerder was ze raadsgriffier bij de gemeente Amstelveen en lid van de VNG-commissie Dienstverlening en Informatiebeleid. VNG Magazine publiceerde onlangs een interview met haar: 

Zie ook