Er zijn diverse manieren om de Omgevingswet te benutten. Je kunt meer of minder in de geest van de wet werken en de huidige manier helemaal of juist een beetje loslaten. Het zijn cruciale keuzes voor gemeenteraden ... tenminste: actieve raden die aan zet willen zijn.

Pascale Georgopoulou start haar gesprekken met gemeenteraden over de Omgevingswet voortaan met een disclaimer. In haar blog van voor de VNG Raadsledennieuwsbrief leest u waarom:

Pascale Georgopoulou is verbonden aan het VNG-programma Invoering Omgevingswet, daarvoor was ze raadsgriffier bij de gemeente Amstelveen.

Zie ook