Vrijwel elke gemeente is verplicht om een adviescommissie in te stellen voor de omgevingskwaliteit. Lokaal mag worden besloten welke opdracht de adviescommissie krijgt. Is dat strikt het adviseren over rijksmonumenten of mag ook worden meegedacht over goede omgevingskwaliteit?

Die vraag ligt voor in de blog van Pascale Georgopoulou voorde VNG Raadsledennieuwsbrief van juni.

Pascale Georgopoulou is verbonden aan het VNG-programma Invoering Omgevingswet, daarvoor was ze raadsgriffier bij de gemeente Amstelveen.

Zie ook