Samen kunnen zijn met je familie geeft steun. Gezinshereniging is dan ook een belangrijke voorwaarde voor vluchtelingen om hun leven in Nederland verder vorm te geven. Maar gezinshereniging is niet zonder zorgen. Een inkijkje in de wereld van nareizigers.

Elize Smal werkt bij Pharos in het Programma Gezondheid van Asielzoekers en Vluchtelingen en schreef een blog over 'Herenigd met je gezin, en dan..'.

Mijn ervaring

'Als ik het gezin bezoek wonen ze nog maar drie dagen in hun woning. Het huis is nog kaal. Ze maken zich zorgen over geld, ze moeten eten en warme kleren kopen voor hun jonge zoontjes. We spreken geen gemeenschappelijke taal. Maar als ik naar het zorgelijke gezicht van hem kijk, vraag ik me af wat hij de afgelopen drie jaar, sinds hij van huis vluchtte, heeft meegemaakt. Zij heeft hem afgelopen week voor het eerst weer gezien, hoe is zij de jaren zonder hem doorgekomen? Hun zoontjes van drie en vijf zullen hun vader niet of nauwelijks herkennen.

Zonder te weten wie ze precies zijn, realiseer ik mij wat een geschenk het voor ze is om na de spanning van drie jaar wachten weer samen te kunnen zijn.

Maar ook hoe lastig de komende tijd zal zijn. Ze zullen alle steun nodig hebben om samen als gezin hier een nieuw leven op te bouwen.'

Zorgen rond gezinshereiniging

Uit verschillende hoeken komen signalen over zorgen rond gezinshereniging: bijvoorbeeld relatieproblemen en scheidingen, of problemen rond opvoeding. Pharos heeft hierover een verkenning gedaan getiteld 'Welzijn en gezondheid van gezinsherenigers'. 

De wachttijd voor hereniging is niet gemakkelijk. De procedure duurt vaak lang en dat geeft veel stress en zorgen. Ook de relatie ouder-kind is na hereniging niet zomaar hersteld. Om dit op te lossen moeten hulpverleners alert zijn en de samenwerking zoeken, ook tussen verschillende domeinen.

Meer informatie