Het weerstandsvermogen van gemeenten loopt sterk uiteen. In de ene gemeente is er voldoende financiële ruimte om risico’s op te vangen, in andere nauwelijks. Dit blijkt uit een vergelijkende onderzoek door VNG Risicobeheer van de weerstandsparagrafen van alle 355 gemeenten.

Daaruit komt ook naar voren dat gemeenten de weerstand sterk verschillend beschrijven. Ook zijn er aanzienlijke verschillen in de wijze van berekenen van de financiële ruimte. Sander Mooij van VNG Risicobeheer doet in zijn blog een appel om de weerstandsparagraaf tegen het licht te houden.

Meer informatie