'Elke gemeente moet tijdig aansluiten op het  DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet). Ten onrechte hebben raadsleden er weinig belangstelling voor. Ze zouden zich meer moeten bemoeien met de keuzes bij de invulling.' 

Aldus Pascale Georgopoulou in haar blog voor de VNG Raadsledennieuwsbrief van mei.

Pascale Georgopoulou is verbonden aan het VNG-programma Invoering Omgevingswet, daarvoor was ze raadsgriffier bij de gemeente Amstelveen.

Zie ook