Met volwassen verzekeringsmanagement kunnen gemeenten geld vrij spelen voor preventie. Directeur Chris Ravensbergen van VNG Risicobeheer schrijft in zijn blog over de omslag van denken in verzekeringen en polissen naar integrale (collectieve) risicobeheersing. 

Daarin past het Risicolab, dit is een post-hbo leergang die de Haagsche Hogeschool aanbiedt samen met VNG Risicobeheer voor gemeentelijke verzekeringsambtenaren.

Meer informatie