Het is aan u als P&O’er uw bestuurders goed te informeren over de voorstellen die in de conceptarbeidsvoorwaardennota 2017 staan. Om u beslagen ten ijs te laten komen, organiseert de VNG drie voorlichtingsbijeenkomsten in het land op op 1 en 2 februari.  

Tijdens de bijeenkomsten lichten wij de conceptarbeidsvoorwaardennota toe, kunt u vragen stellen en gaan we met elkaar in discussie. Er wordt extra aandacht besteed aan de voorstellen over bewust belonen, verlof en (interne) flexibiliteit die in co-creatie zijn opgesteld.

Tijd en plaats

  • 1 februari 10.00 uur – 12.00 uur, Gemeentehuis Amersfoort
  • 2 februari 10.00 uur – 12.00 uur, Gemeentehuis Eindhoven
  • 2 februari 14.00 uur – 16.00 uur, Gemeentehuis Lelystad

Komend cao overleg

De huidige Cao Gemeenten loopt in mei 2017 af. De uitgangspunten van de VNG voor het komende cao-overleg staan in de conceptarbeidsvoorwaardennota. Het College voor Arbeidszaken (CvA) heeft de conceptarbeidsvoorwaardennota 2017 e.v. vastgesteld en legt deze via een ledenraadpleging aan de leden voor. Nadat de leden zich over de conceptarbeidsvoorwaardennota hebben uitgesproken bepaalt de VNG de inzet.

Aanmelden

Er is plek voor 40 deelnemers per bijeenkomst, maximaal één per organisatie (gemeente of bij het CvA aangesloten organisatie). U kunt zich aanmelden via:

Meer informatie