Wie geen vaste woon- of verblijfplaats heeft, kan bij de gemeente een briefadres aanvragen. Dat is belangrijk omdat inschrijving in de Basisregistratie Personen voor bijvoorbeeld een zorgverzekering noodzakelijk is. Daarom is er in maart een aantal regionale bijeenkomsten over dit onderwerp.

Het uitgeven van briefadressen wordt daar onder de loep genomen. Een integrale aanpak vraagt om samenwerking. Het gaat dan om samenwerking tussen verschillende afdelingen bij de gemeente en samenwerking met (sociale) wijkteams. Daarom nodigen we gemeenten uit om met twee collega's van die afdelingen aan de bijeenkomsten deel te nemen.

Het uitwisselen van kennis en het delen van goede praktijkvoorbeelden centraal. Op iedere bijeenkomst zullen een of meer gemeenten aanwezig zijn die een aanpak in ontwikkeling hebben. Een overzicht van alle bijeenkomsten staat in de agenda. 

Meer informatie