Als financiële tegemoetkoming voor de kosten die gemeenten hebben voor de invoering van de eIDAS verordening heeft het Ministerie van BZK een eenmalige bijdrage van € 403.000 (inclusief btw) aan VNG geleverd; dit 'om gemeenten aan te sporen om aan de eIDAS verordening te voldoen'.

VNG zal deze bijdrage aan de gemeenten uitkeren via een korting van € 938,19 op de GGU factuur van juli 2019 onder vermelding van 'Bijdrage eIDAS'.

Veilig

De eIDAS verordening geldt voor alle EU lidstaten en is van kracht sinds 29 september 2018. Het regelt een makkelijker en veiliger manier van online zaken doen van burgers en bedrijven met overheden van een andere lidstaat. 

Meer informatie