Vandaag bespreekt de Tweede Kamer de plannen voor aanvullende ondersteuning van de culturele en creatieve sector in verband met de coronacrisis. De beoogde snelle extra regionale bijdrage van € 30 miljoen, hoe welkom ook, zal volstrekt onvoldoende zijn voor de lokale cultuursector als geheel.

Dat schrijft de VNG in een mail aan de Tweede Kamer.  

Regionale investering via rijkscultuurfondsen

Minister Van Engelshoven (OCenW) wil incidenteel € 300 miljoen uittrekken om de culturele en creatieve sector te ondersteunen. Hiervan is € 30 miljoen bestemd om te het investeren in de vitale regionale infrastructuur via de rijkscultuurfondsen ten behoeve van een beperkt aantal cruciale regionale musea, podia en filmtheaters.

Co-financiering als voorwaarde

Bovendien geldt als voorwaarde dat de betrokken gemeente of provincie ook extra bijdraagt. Deze voorwaarde druist in tegen de algemene afspraken die we met het kabinet hebben gemaakt over de wijze waarop gemeenten gecompenseerd worden voor de door hen gemaakte kosten ter bestrijding van de coronacrisis.

Meer informatie

Hieronder de mail zoals verzonden naar de Tweede Kamer.

Zie ook