Staatssecretaris Dekker (OCW) moet zijn voorgenomen bezuinigingen op het budget voor het onderwijsachterstandenbeleid terugdraaien. Dat schrijft de VNG in een gisteren aan de staatssecretaris verzonden brief.

De plannen leiden tot afbreuk van alle eerdere investeringen in het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (GOAB).

Geen advies

De huidige specifieke uitkering voor het GOAB eindigt per 1 januari 2018. De staatssecretaris vroeg de VNG om advies over de nieuwe CBS-indicator en de nieuwe bekostigingssystematiek. Maar de VNG brengt geen advies uit voordat de korting van € 40 miljoen op het budget van gemeenten van tafel is.

Onbegrijpelijk

De nieuwe bekostigingssystematiek heeft forse financiële gevolgen voor vooral de grotere gemeenten. Gezien het succes van de extra investeringen die de G33 en de G4 hebben kunnen doen, is het onbegrijpelijk dat de staatssecretaris vasthoudt aan de korting.

Meer informatie

Hieronder de brief die de VNG gisteren heeft verzonden naar de staatssecretaris en de brandbrief van 23 februari waarin VNG, PO-raad, G32, G4, BMK, BK, SWN, BOinK, Ouders en Onderwijs en AVS alle politieke partijen opriepen de komende jaren te zorgen voor voldoende budget om de onderwijsachterstanden blijvend in te lopen.