Gemeenten kunnen in bulk Belgische kentekens via de RDW aanvragen. Doel daarvan is het verkrijgen van naam-, adres- en woonplaatsgegevens voor het verzenden van (duplicaat-) naheffingsaanslagen parkeerbelastingen. 

Een gezamenlijke inspanning van de commissie Invordering van de Landelijke Vereniging Lokale Belastingen (LVLB), de RDW en een aantal pilotgemeenten heeft dit mogelijk gemaakt. 

Aanvragen van de aansluiting

Voor de bulkbevraging van gegevens moeten gemeenten een aansluiting hebben op de koppeling van de RDW naar het Eucarisnetwerk. Nederlandse gemeenten die parkeerbelastingen heffen kunnen gebruik maken van de dienst. Voor het aanvragen van de dienst en de aansluitprocedure of voor nadere informatie kunt u een verzoek richten aan iv@rdw.nl.

Kosten

Gemeenten die een aansluiting op de koppeling van de RDW naar het Eucarisnetwerk aanvragen wordt gevraagd een bijdrage in de ontwikkelkosten te betalen. De hoogte van de kosten is gebaseerd op het gemiddelde aantal bevragingen. Gemeenten ontvangen hierover afzonderlijk bericht van de LVLB. Daarnaast betalen gemeenten éénmalig een aansluittarief van € 1.500,00 aan de RDW. Aan het gebruik van de dienst zijn verder geen transactiekosten verbonden.