Per 1 januari gaat de zorg voor asielzoekerskinderen van het COA naar gemeenten. In de decembercirculaire is terug te vinden hoeveel gemeenten volgend jaar bevoorschot krijgen voor deze taak. Het bedrag per kind dat wordt bevoorschot is ca. € 740,10. 

Berekening

De bevoorschotting is berekend aan de hand van gemiddelde aantallen van 1 oktober 2017 tot en met 1 september 2018. Eind volgend jaar volgt een eindafrekening over de periode 1 januari 2019 tot en met 1 september 2019. Het bedrag kan dus nog wijzigen als de aantallen hoger of lager uitvallen, en/of het totale aantal kinderen hoger of lager is.

Meer informatie