Van oktober 2021 tot en met mei 2022 werken de gemeente Arnhem en de VNG samen in een werkplaats Omgevingsplan Arnhem. Het doel is om te toetsen of de systematiek die de gemeente Arnhem nu uitprobeert op bestemmingsplannen, past in het omgevingsplan.

In Arnhem grijpen we de Omgevingswet aan als kans om onze digitale dienstverlening in het fysieke domein flink te verbeteren. Daarom zijn we nu al bezig met het experimenteren met bestemmingsplannen met verbrede reikwijdte. In deze plannen knippen we de bestemmingsplanregels in zo klein mogelijke onderdelen op. Met deze modulaire aanpak willen er ervoor zorgen dat het omgevingsplan straks beter te beheren is, duidelijk taal bevat en ook digitaal goed leesbaar en raadpleegbaar is. Ook onze toepasbare regels worden hierdoor klantvriendelijker omdat een groot aantal vragen door geo-informatie wordt beantwoord. 

Werkplaats met VNG

Om te weten of deze Arnhemse systematiek past in het omgevingsplan, hebben de VNG en de gemeente Arnhem een werkplaats gestart. In de werkplaats zal deze systematiek zowel technisch als inhoudelijk getoetst worden. Naast toetsing is de werkplaats ook bedoeld om oplossingen te bedenken om onze opzet aan te passen voor het geval de Arnhemse systematiek niet goed aansluit op de wet en het DSO.

Eindresultaat werkplaats

Het streven is dat na afloop van de werkplaats de ruimtelijke regels voor een woonwijk in Arnhem in het omgevingsplan op het DSO staan. Deze regels hebben de technische en inhoudelijke check doorlopen en we weten dat de Arnhemse aanpak uitvoerbaar is.