In het IZA is afgesproken dat voor toekomstige borging van kwaliteit en toegankelijkheid van acute zorg (1 of meer) nieuwe, vervangende normen moeten worden ontwikkeld. De bereikbaarheidsnorm voor SEH’s en acute verloskunde speelt een rol bij eventuele sluiting van het aanbod van acute zorg van ziekenhuizen.

Bijeenkomsten voor gemeenten

Berenschot organiseert in opdracht van het ministerie van VWS een aantal bijeenkomsten waar gemeenten hun wensen, behoeften en mogelijke zorgen kunnen inbrengen in het proces om te komen tot nieuwe normen. De bijeenkomsten staan onder voorbehoud gepland half/eind januari 2024. De bijeenkomsten over de uitvoerbaarheid van de verschillende varianten worden naar verwachting ingepland in het voorjaar van 2024.

Aanmelden

Wil uw gemeente (op bestuurlijk niveau) betrokken zijn, meld u dan kan uiterlijk vrijdag 15 december aan via de website van Berenschot. Heeft u vragen over de bijeenkomsten neem dan contact op met Fenna Mossinkoff van Berenschot via f.mossinkoff@berenschot.nl of 06 - 133 29 942.

Meer informatie

Brief ministerie van VWS aan gemeenten (pdf, 88 kB)