Regio Zuidoost-Brabant is de eerste in Nederland waar gemeenten en de bouwsector op een nieuwe manier gaan samenwerken, in navolging op de landelijke actieagenda Beter Aanbesteden. Zij tekenden een intentieverklaring met als doel: werken vanuit wederzijds begrip, vertrouwen en onderling respect. 

Recent onderzoek toont aan dat er een enorme kloof is tussen de aanbestedende diensten en de inschrijvers. Gemeenten geven bijvoorbeeld aan dat inschrijvers zich te weinig verdiepen in de politieke achtergronden en gevoeligheden rondom opdrachten vanuit de overheid. En marktpartijen lijken angstig om actief naar gemeenten toe te komen met kritische vragen uit angst voor mogelijk negatieve gevolgen voor de relatie.

Met de intentieverklaring ‘Samenwerking bouw en gemeenten: ieder draagt zijn steentje bij’ nemen Bizob en Bouwend Nederland afscheid van het wij-zij denken. De intentieverklaring telt achttien concrete actiepunten waarmee de ruim dertig overheidsorganisaties in Zuidoost-Brabant die Bizob vertegenwoordigt, en de duizend leden van Bouwend Nederland direct aan de slag kunnen. Denk hierbij aan 

  • Maak bouwteams toegankelijker
  • Professioneel contact hoeft niet altijd schriftelijk, dit kan ook persoonlijk
  • Laat een onafhankelijke aannemer een bestek tegenlezen
  • Stel duidelijke vragen 
  • Houd geen informatie achter

Meer informatie