Statushouders vinden ons zorgstelsel vaak ingewikkeld. De organisatie is anders dan ze gewend zijn, net als onze manier van omgaan met ziekte. Stichting Didar heeft gesprekskaarten ontwikkeld als hulpmiddel voor de communicatie over zorg.

Vrijwilligers van Humanitas, WIJ medewerkers en jeugdverpleegkundigen gaan de komende tijd in de Groningse Korrewegwijk aan het werk met deze Zorgintrokaarten. Ze worden daarbij ondersteund door het innovatie-atelier van de gemeente Groningen. Jothea Brouwer medewerker communicatie en educatie van de gemeente doet verslag.

Nynke Katoen begeleidt als vrijwilliger van Humanitas Eritrese statushouders. Eén van hen heeft psychische zorg nodig. Na veel moeite vindt Nynke een hulpverlener, die gaat proberen om de hulpvraag boven tafel te krijgen. Hij vraagt daarbij steeds naar het vluchtverhaal. ‘De vrouw kreeg geen kans om te praten over het gemis dat ze voelde. Ze was ook niet gewend om te praten over psychische klachten. Voor hulpverleners lijkt het dan of er geen hulpvraag is. En voor statushouders is het lastig uit te leggen wat ze meemaken. Het is een langdurig proces, je komt niet nader tot elkaar,’ zegt Katoen. 

Gesprekskaarten

Katoen vertelt over haar ervaring bij de introductie van de Zorgintrokaarten in het Floreshuis, eerder deze maand. Zohreh Salim (foto rechts), projectleider bij Didar, herkent de nadruk op het vluchtverhaal. ‘Het gaat niet om het vluchtverhaal, maar om de vraag: hoe heb je alles overleefd? Want dan breng je de aandacht naar: wat kun je allemaal?’ Zoreh, ze is geboren in Iran, werkte jarenlang met vluchtelingen. Zij nam het initiatief voor de ontwikkeling van de gesprekskaarten. 'Mijn grootvader heeft mij meegegeven dat de diepste inspiratie van een mens contact is. Zolang wij elkaar willen begrijpen kun je veel bereiken.’ Zo ontwikkelde Zohreh, met hulp van Humanitas, GGD Groningen en met steun van de gemeente, de Zorgintro Gesprekskaarten. Geen wondermiddel, maar een hulpmiddel om het gesprek met vluchtelingen over gezondheid en gezondheidszorg op gang te brengen.

Onbekendheid

65 procent van de statushouders landt, mede door het werk van Humanitas, goed in de wijk. Maar een grote groep blijft zorgbehoevend, waarbij ook post traumatische stress (PTSS) een rol speelt. Deze groep loopt tegen stagnatie aan door onbekendheid met onze gezondheidszorg. Eenmaal in de wijk, ontfermt WIJ Groningen zich over de statushouders. Voor de zorgprofessionals van WIJ Groningen en andere organisaties kunnen de Zorgintrokaarten een hulpmiddel zijn.

Lastige onderwerpen

Op de voorkant van de kaarten staat een aansprekende afbeelding en aan de andere kant informatie over het onderwerp. De kaarten zijn verdeeld in vier categorieën: 

  • Wegwijzer in de gezondheidszorg
  • Rechten van de patiënt
  • Financiering
  • Communicatie en opvattingen over gezondheid

Een aantal proefgebruikers gaat de kaarten in de praktijk uitproberen. Vervolgens gaat Didar een training opzetten voor hoe zorgverleners en vluchtelingencoaches met de kaarten kunnen werken. Interculturele communicatie staat daarbij centraal, en ook het bespreekbaar maken van lastige onderwerpen. 

Pilot Korrewegwijk

De Zorgintrokaarten sluiten aan bij 'De Wijk Als Huis' in WIJ Korrewegwijk, een pilot die statushouders vertrouwd maakt met de zorg- en dienstverlening in de wijk. Didar, Humanitas en het WIJ team starten een proefgebruikersgroep in de Korrewegwijk waar de kaarten worden ingezet bij tien statushouders. In september wil Didar de kaarten en training ook inzetten voor andere wijken in de stad.

Meer informatie