Bij aanbesteden en inkopen blijkt nog veel fout te gaan en worden ook nog veel kansen gemist. Hoe kan het beter? Ondernemers en publieke organisaties spraken 23 acties af om succesvoller aan te besteden: de Actieagenda Beter Aanbesteden.

De Actieagenda is het resultaat van overleg in regionale en landelijke teams van ondernemers, inkopers van o.a. gemeenten, brancheorganisaties zoals VNO-NCW en MKB-Nederland, de VNG en aanbestedingsjuristen. De VNG draagt verder bij aan de Actieagenda met een aanpassing van de toelichting op het VNG Model Algemene Inkoopvoorwaarden.

Meer bewustzijn

Beter Aanbesteden vergt vooral meer bewustzijn: het bewustzijn dat een goed en zorgvuldig aanbestedingsproces dat rekening houdt met de belangen van de andere partij(en), veel kan opleveren. En het bewustzijn dat hiervoor een adequaat ingerichte en gepositioneerde inkooporganisatie nodig is.

Opzet Actieagenda

De actieagenda omvat 23 actiepunten verdeeld over 12 thema’s, zoveel mogelijk op volgorde van de verschillende fasen in het aanbestedingsproces. Bij ieder thema staan aanbevelingen, concrete acties en de voor de uitvoering verantwoordelijke partij(en).

Meer informatie