Overal in Nederland kunnen pedagogisch medewerkers in de voorschoolse sector te maken krijgen met vluchtelingenkinderen en hun ouders. Wat kunnen zij doen om het contact met ouders te versterken? Daarover is een publicatie verschenen.

Onderzoeks- en adviesbureau Sardes heeft een handreiking gemaakt, samen met Ouders&Onderwijs, het landelijk informatiepunt voor ouders en onderwijs. Vluchtelingen zijn vaak niet bekend met het Nederlandse onderwijsstelsel en de voorschool of de peuterspeelzaal. Dat vraagt een extra zorgvuldige intake en kennismaking. 

Wat is de achtergrond van de vluchtelingen of statushouders? Zijn de kinderen al eerder naar school geweest? Contact maken vereist soms de nodige creativiteit door de taalbarrière. Een familielid kan mogelijk vertalen, al dan niet via Skype. Of GoogleTranslate kan uitkomst bieden.

Tips

In de handreiking staan praktische voorbeelden en wetenschappelijke informatie, bijvoorbeeld:

  • Ruimte geven aan de eigen taal: actief uitdragen dat ouders die het Nederlands niet machtig zijn elkaar kunnen helpen in de eigen taal, en op de groep de eigen taal mogen spreken met hun kind. 
  • Ruimte creëren voor ontmoeting: een ruimte waar ouders kunnen binnenlopen en elkaar en de professionals kunnen ontmoeten voor een gesprek, ook zonder afspraak.

Meer informatie