Tijdens de bestuurlijke sessie over asiel en integratie, o.l.v. Theo Weterings (portefeuillehouder Asiel en Integratie), werden de aanwezigen online bijgepraat, met name over de afspraken die 18 november aan de Landelijke Regie Tafel Asiel en Integratie (LRT) waren gemaakt en de betekenis voor gemeenten.

Daarnaast was het doel zowel dilemma’s en uitdagingen als goede voorbeelden en tips met elkaar delen.

Ervaring burgemeester Ter Apel

De bijeenkomst startte, na de opening waarin recente actualiteiten werden toegelicht, met een korte uiteenzetting door Jaap Velema, burgemeester van Westerwolde, waarbinnen Ter Apel ligt. Hij schetste vanuit eigen ervaring wat het betekent binnen een gemeenschap als een grote opvanglocatie (in dit geval met een landelijke functie) daar gehuisvest is. Ook vertelde hij over de uitdagingen waar hij als burgemeester tegen aanloopt, en benadrukte hij de grote urgentie om gezamenlijk tot snelle huisvesting van statushouders te komen.

Opvang asielzoekers versus definitieve huisvesting

Inhoudelijk lag de focus op enerzijds de opvang van asielzoekers en anderzijds de definitieve huisvesting en integratie van statushouders. Belangrijkste onderwerpen in dat gesprek waren:

  • De wens van gemeenten om tot meer kleinschalige opvang van asielzoekers te komen. Mede omwille van capaciteit van ondersteunende diensten (COA, medische zorg, begeleiding, toezicht) is dit op dit moment helaas veelal niet haalbaar. Er werd over gesproken onder welke condities dit wel zou kunnen.
  • De wens van gemeenten om een continue lijn van asiel tot inburgering te realiseren, waarbij het wenselijk is dat asielzoekers geplaatst worden die ook daadwerkelijk in die gemeente kunnen inburgeren (mits ze een status krijgen uiteraard).
  • De samenhang met de krapte op de woningmarkt. Er wordt door het rijk samen met mede-overheden en andere stakeholders naar aanleiding van het rapport “Een thuis voor iedereen” gewerkt aan een programma rond huisvesting voor aandachtsgroepen, waaronder ook statushouders. Een mooi voorbeeld dat werd gedeeld was de aanstelling van een “kansenmaker” in de provincie Utrecht, die kansrijke locaties scout en verder brengt.
  • De samenhang (of het gebrek daaraan) tussen verschillende regelingen, wetten en sturing. In de LRT is daarover afgesproken om tot een programmatische sturing te komen waarbij een coördinerende programmamanager binnen het rijk de samenhang kan verbeteren en bewaken.

Meer informatie

Nadere informatie gerelateerd aan dit onderwerp is te vinden via de volgende weblinks: