Vierentwintig collega-bestuurders uit 16 regio's en OCW-minister van Engelshoven deden 14 juni de bestuurlijke aftrap voor de stedelijke en regionale cultuurprofielen. De aftrap vormt een historisch kantelmoment ten goede in de relatie tussen Rijk, provincies en gemeenten.

In 2018 bestaat de Wet op het specifiek cultuurbeleid 25 jaar. Op basis daarvan werden de verantwoordelijkheden tussen de overheden gesplitst, maar in heel veel cultuursectoren zijn samenwerking en ketenvorming onontbeerlijk.

Bestuurders en minister van Engelshoven bij de aftrap

Voorbereiding op nieuwe visie

Ter voorbereiding van de nieuwe visie op cultuurbeleid  is er onderzoek 'Pas de deux' gedaan door Atelier Tordoir/Regioplan en heeft de Raad voor Cultuur de verkenning 'Cultuur voor stad, land en regio' laten verschijnen. Op basis daarvan is het land verdeeld in 16 cultuurregio's met elk drie typen voorzieningen: top-middensegment-basis.

Een ambtelijke overhedenwerkgroep heeft bijeenkomsten georganiseerd over samenleving, publiek en stelsel. Een aantal regio's is zelf al met experimenten gestart onder noemers als 'We the North' en 'Pact van Zuid'. En in Noord-Brabant is op 18 juni de eerste regionale cultuurindex verschenen.

Documenten ter voorbereiding

Een werkdocument en een factsheet kunnen benut worden bij het opstellen van de cultuurprofielen. Deze worden voor 1 november verwacht met het oog op het rijkscultuurbeleid nieuwe stijl vanaf 2021.

In 2019 en 2020 kunnen er op basis daarvan in alle 16 regio's overigens al met ondersteuning vanuit het Rijk proeftuinen plaatsvinden rond actuele thema's.

Meer informatie