Een toename van het aantal raadsleden, vrouwen en vertegenwoordigers van lokale partijen. Deze week benoemde het VNG bestuur ruim 200 kandidaten als waarnemend lid in bestuur en commissies. We zijn blij dat het een goede weerspiegeling is van de uitslag van de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen.

Ongeveer 650 mensen reageerden op onze oproep zich aan te melden. We hebben dus ruim 200 mensen blij kunnen maken met een een plek in ons bestuur of commissie. Helaas hebben we ook veel geschikte kandidaten moeten teleurstellen. Dat vinden wij vervelend en pijnlijk, maar is inherent aan een beperkt aantal beschikbare plaatsen.

Stemmen op BALV

In de Buitengewone ALV van 30 november a.s. stemmen de leden over de door de adviescommissie voorgestelde kandidaten en eventuele tegenkandidaten.

Door de benoeming van waarnemers kan de bestuurlijke organisatie van de VNG ook in de periode tot aan de Buitengewone ALV haar taken voor de leden adequaat vervullen.

Dank aan iedereen

De VNG bedankt alle kandidaten voor hun bereidheid om een bijdrage te leveren aan het werk van onze vereniging. De waarnemende leden in bestuur en commissies wensen wij veel succes toe in de komende periode.

Verdere procedure tot en met de BALV van 30 november

Na de zomer komt er de mogelijkheid tot het stellen van tegenkandidaten. Tot uiterlijk drie weken voor de BALV (8 november 2018) kunnen gemeenten tegenkandidaten voorstellen. Een tegenkandidaat heeft een steunverklaring nodig van minimaal tien leden van de vereniging.

Meer informatie

Meer informatie over de procedurele gang van zaken leest u in onze ledenbrief.