Zorgaanbieders en gemeenten zoeken naar alternatieven om zorg en ondersteuning voor Wmo-cliënten en jeugdigen te continueren. Dit leidt tot verscheidenheid in het gebruik van het berichtenverkeer, met als gevolg extra administratieve lasten voor zorgaanbieders en risico’s voor gemeenten. 

Het Ketenbureau i-Sociaal Domein werkte drie scenario’s uit over het gebruik van het berichtenverkeer in deze bijzondere tijd om zowel gemeenten als zorgaanbieders te ondersteunen en duidelijkheid te bieden. Zie:

Het Ketenbureau gaat op deze pagina ook in op de risico’s van oneigenlijk gebruik van het berichtenverkeer.

Afspraken tussen Rijk en VNG

Vanwege het grote maatschappelijk belang van de continuïteit van jeughulp en maatschappelijke ondersteuning, hebben het Rijk en de VNG afspraken gemaakt over de wijze van financiering van deze taken, de afspraken worden nu uitgewerkt.