De verwachting is dat zo’n 65.000 ondernemers te maken krijgen met schulden als gevolg van de coronacrisis op het moment dat de steunmaatregelen van de overheid zijn afgelopen volgens branchevereniging NVVK.

Gemeenten doen er goed aan om ondernemers die bij gemeenten bekend zijn vanwege een Tozo regeling actief te benaderen om tijdig schuldhulpverlening te bieden. Dat is een van de conclusies van de online themadag die VNG en Schouders Eronder op 12 januari jl. organiseerden en waar zo’n 100 gemeenten aan deelnamen.

Kennis en ervaring delen helpt om ondernemers eerder te bereiken bij schulden

Ex-Staatssecretaris Bas van ’t Wout deed op deze dag een dringende oproep:
'De coronacrisis hakt er flink in. Meer mensen lopen de komende tijd risico op serieuze financiële problemen. We moeten er helaas vanuit gaan dat het aantal schuldhulpaanvragen bij gemeentes flink gaan stijgen. Waar sommige gemeentes al volledig klaar zijn om ook zelfstandigen zonder personeel met financiële problemen bij te staan, hebben andere gemeentes hier nog stappen te zetten'.

Ondernemers proberen doorgaans zelf zo lang mogelijk hun zaken te regelen, ook financieel, en kloppen pas bij gemeenten aan als het echt niet meer gaat. Soms weten ondernemers ook niet dat zij bij gemeenten voor schuldhulp terecht kunnen. Ook bij de ondersteuning en begeleiding van ondernemers met schulden kan kennis en ervaring van andere gemeenten en organisaties helpen.

Goede voorbeelden van gemeenten

Een aantal gemeenten vertelden over hun aanpak bij ondersteuning van ondernemers met schulden. Zij doen dit bijvoorbeeld door het inrichten van een loket ‘geldzaken en ondernemers’ en door via communicatie aandacht op dit loket te vestigen. Een genoemd advies was ook om goed te kijken naar de verschillende typen ondernemers en de situatie waarin zij verkeren Ook de behoefte aan ondersteuning is verschillend, een ondernemer die veel ondernemersvaardigheden heeft, heeft op een andere manier steun nodig dan ondernemers die minder vaardig zijn

VNG ondersteunt gemeenten bij hulp aan ondernemers met schulden

De VNG ondersteunt gemeenten de komende periode met het project ‘Ondernemers Ontschulden”. Bijvoorbeeld met informatie, de werkwijzer ondernemers en schulden, formats, Q&A's en (be)spreekuren. Deze informatie vindt u binnenkort op vng.nl/schulden.