Per 1 januari 2020 is de Wet verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (Wvggz) van kracht, de opvolger van de Wet Bopz. Gemeenten bereiden zich voor op de nieuwe wet en moeten daarbij beleidsafwegingen maken. In een video krijgt u uitleg over deze afwegingen en inzicht in de stand van zaken.

 De VNG biedt ondersteuning bij de implementatie ervan. In bijgaande ledenbrief brengen we u op de hoogte van:

  1. de stand van het implementatietraject
  2. de zaken die het komend half jaar geregeld moeten worden om de wet goed in te kunnen voeren
  3. wat u daarin van de VNG kunt verwachten.

 

Enquête

Om te komen tot een goede implementatie van de Wvggz horen wij graag waar u behoefte aan heeft. Er is een seperate mail verstuurd naar uw gemeente met een paar korte vragen.

Meer informatie