Vanaf 1 juli 2021 staat het gemeentebestuur aan het roer als het gaat om de inburgering van statushouders. Wat zijn de kansen en uitdagingen van de regierol in de nieuwe Wet inburgering? Wat kan de VNG voor uw gemeente betekenen? 

Een interview met wethouder Peter Heijkoop, voorzitter VNG-commissie Participatie Schuldhulpverlening en Integratie, over de nieuwe Wet inburgering. Hij zat namens de VNG aan de onderhandelingstafel met het ministerie van SZW en nu de datum van inwerkingtreding dichterbij komt wil hij gemeenten graag een boodschap meegeven.

De nieuwe wet komt er snel aan en wij als gemeenten moeten allemaal vol aan de bak om ons goed voor te bereiden op de implementatie van de Wet inburgering. Daarbij wil ik gemeenten adviseren om niet allemaal zelf het wiel uit te vinden, maar probeer de handen inéén te slaan. Ga aan de slag met de nieuwe wet. Doe het met elkaar en probeer je ook goed te laten ondersteunen vanuit de VNG.

Kennissessies

De VNG, DUO, het ministerie van SZW en Divosa organiseren een reeks van online kennissessies rond de belangrijkste kwesties van de nieuwe Wet inburgering en de regierol van de gemeenten. Hier kunnen gemeenten kennis opdoen om samen stappen te zetten richting 1 juli 2021. Elke sessie heeft een specifiek thema en is bedoeld om gemeenten te informeren.

Bekijk hier welke sessies er op de agenda staan en schrijf u in.  

Meer informatie