Op 8 juli heeft het VNG-bestuur in totaal 5 tijdelijke adviseurs benoemd in bestuur en commissies. Daarnaast heeft het bestuur de taken van vertrekkend commissievoorzitter Ruimte, Wonen & Mobiliteit (RWM) Harriet Tiemens overgedragen aan Ed Anker, eerste vice-commissievoorzitter RWM.

Met het oog op de raadsverkiezingen van maart 2022 start de VNG geen nieuwe formele vacatureronde meer en worden nieuwe vacatures informeel ingevuld. Op die manier houden we bestuur en commissies zo compleet mogelijk totdat na de zomer van 2022 de nieuwe bestuurs- en commissieleden van start gaan.

Het is de bedoeling dat de tijdelijke adviseurs een volwaardige bijdrage leveren aan het werk van de commissie. Met de overdracht van de taken van de commissievoorzitter RWM wordt de continuïteit geborgd van de VNG-inzet op de belangrijke vraagstukken op het terrein van de commissie.

Meer informatie