Minister Ollongren stuurde in november haar beleidsagenda op het gebied van wonen naar de Tweede Kamer. Daarin staan de punten waarmee zij op korte termijn aan de slag gaat. 

Gesprekken in de regio’s

De regierol bij het bouwen van nieuwe woningen is primair een verantwoordelijkheid van gemeenten en provincies. In sommige regio’s is het woningtekort dusdanig dat de minister hier in gesprek gaat over:

  • nieuwbouw
  • het beter benutten van de bestaande voorraad en
  • het komen tot meer flexibele vormen van wonen.

Deze gesprekken wil ze laten uitmonden in afspraken over hoe de woningbouw versneld kan worden en wie daarbij welke rol heeft. De minister steunt het programma Stedelijke transformatie. 

Landelijke samenwerkingstafel middenhuur

Aanbevelingen van de Samenwerkingstafel middenhuur worden betrokken in de afspraken met de medeoverheden. De minister wil de Samenwerkingstafel op landelijk niveau voortzetten en verbreden naar de gehele woningmarkt.

Meer informatie

De brief staat op Rijksoverheid.nl.