Met ingang van 15 april 2020 wordt het voor vertegenwoordigers van bestuursorganen, beroepsmatige rechtsbijstandsverleners en niet-natuurlijke personen verplicht om digitaal te procederen in belastingzaken. 

Het gaat om zaken waarin cassatieberoep wordt ingesteld tegen uitspraken van rechtbanken, gerechtshoven, de Centrale Raad van Beroep, het College van Beroep voor het bedrijfsleven en van Caribische gerechten die zijn gedaan op of na die datum. De Hoge Raad heeft alle colleges van burgemeester en wethouders hierover al geïnformeerd in een brief van 11 juli 2019.

eHerkenning

Om digitaal bij de Hoge Raad te procederen, heeft een bestuursorgaan eHerkenning (betrouwbaarheidsniveau 3) als inlogmiddel nodig. De VNG heeft een notitie opgesteld om u te informeren over zaken waarmee u rekening moet houden bij het aanvragen van eHerkenning.

Instructiewebinars en telefonische ondersteuning

Bij het in gebruik nemen van het webportaal biedt de Hoge Raad webinars en telefonische ondersteuning aan.

Meer informatie