Woningcorporaties bouwen in de komende 5 jaar 80.000 sociale huurwoningen met een belastingkorting op de verhuurderheffing. Ze komen voor die korting in aanmerking als ze betaalbare huurwoningen bouwen. Dat maakten de VNG, Aedes en BZK op 14 mei bekend.

De regeling is begin dit jaar opengesteld als onderdeel van de aanpak om sneller meer betaalbare woningen te realiseren. Corporaties krijgen voor een betaalbare huurwoning die ze bouwen een belastingkorting van maximaal 25.000 euro. De korting helpt om de bouw en exploitatie van een sociale huurwoning haalbaar te maken.

De schop moet snel in de grond.

Bouw bewaken en aanjagen

Om ervoor te zorgen dat de geplande investeringen ook zo snel mogelijk - binnen de komende vijf jaar - leiden tot de bouw van nieuwe woningen, hebben de drie partijen afgesproken de bouw samen te bewaken en aan te jagen. Hiervoor wordt een gezamenlijke taskforce opgericht. Albert Vermuë, beleidsdirecteur Leefomgeving bij de VNG: ‘Gemeenten en corporaties moeten gezamenlijk werken aan het tijdig en voldoende beschikbaar krijgen van locaties en vergunningen. De schop moet snel in de grond.’

Totaal aantal woningen

Voor de regeling is voor de eerste tien jaar in totaal één miljard euro beschikbaar gesteld, dit bedrag is nu al ruim overschreden. Er zijn aanvragen ingediend voor een bedrag van 1.690 miljoen euro, goed voor de bouw van 75 duizend woningen. Tot 1 juli kunnen nog aanvragen ingediend worden waardoor het totaal aantal woningen naar verwachting uitkomt op 80.000.

Nog niet genoeg

De bouw van deze woningen draagt weliswaar bij aan het terugdringen van het tekort aan betaalbare woningen, maar dit is nog niet genoeg. De bouwopgave van corporaties ligt de komende jaren een stuk hoger. De samenwerking tussen Aedes, VNG en BZK bij de realisatie van de 80.000 woningen moet dan ook worden gezien als een eerste stap.

Bericht overgenomen van de VNG Nieuwsapp/redactie VNG Magazine.