Het kabinet wil het grote onrecht dat ouders is aangedaan in de kindertoeslagaffaire zo veel mogelijk herstellen en soortgelijke fouten in de toekomst voorkomen. Dit zijn goede intenties, maar de VNG ziet dat deze voor de gedupeerde ouders weer teniet worden gedaan. Het is niet uit te leggen dat de Belastingdienst nog steeds openstaande vorderingen incasseert. De Belastingdienst moet afzien van vorderingen op de gedupeerde ouders.

De staatssecretaris van Financiën liet weten dat alle gedupeerde ouders in ieder geval 30.000 euro zullen ontvangen. Een deel daarvan dreigt echter weer terug te vloeien naar de Belastingdienst om openstaande vorderingen af te lossen. De VNG adviseert het kabinet dringend om de nog openstaande vorderingen op gedupeerde ouders vanuit Belastingdienst/Toeslagen weg te strepen. Het is niet uit te leggen dat de Belastingdienst gedupeerde ouders met de ene hand compenseert en met de andere hand incasseert.

Vertrouwen

Na de op zich goede stap vooruit van het kabinet door te kiezen voor een generieke compensatie (waar nodig aangevuld met vergoeding van de werkelijke schade), zet de Belastingdienst direct weer twee stappen terug. Het haalt de intentie van totale compensatieregeling en de kabinetsreactie onderuit, schaadt het vertrouwen van inwoners in de overheid en maakt het voor gemeenten onnodig ingewikkeld om de gedupeerde ouders te ondersteunen.

Bredere kwijtschelding van schulden

Dat de Belastingdienst moet afzien van zijn vorderingen is een principieel punt. Daarnaast adviseren wij een bredere maatregel waarbij álle (semi-)overheidsvorderingen op gedupeerde ouders worden weggestreept, zodat het voor de ouders veel simpeler wordt om hun schulden te regelen. Het past wat ons betreft ook bij wat de gedupeerde ouders - door de overheid - is aangedaan. Wanneer de overheidsvorderingen op nul komen te staan, zullen ook de private schuldeisers moeten volgen. De VNG zal gemeenten met klem oproepen de gemeentelijke vorderingen op gedupeerde ouders te laten vallen en gaat een voorstel van die strekking voorleggen aan de leden op onze Algemene Ledenvergadering van 12 februari.

Nieuwe start

De regeling voor gedupeerde ouders moet ervoor zorgen dat zij schuldenvrij worden gemaakt, vanuit de erkenning dat de overheid de gedupeerde ouders collectief onrecht heeft aangedaan. In de regeling die nu door de Belastingdienst is voorgelegd, is dat niet het geval. Het uitgangspunt van de regeling moet in alle gevallen zijn, dat er geen sprake kan zijn van (al dan niet private) schuldeisers met separate claims, waardoor gedupeerde ouders nooit een punt kunnen zetten achter deze affaire. Daarnaast moet er een oplossing worden gezocht voor de vele informele schulden die de gedupeerde ouders hebben bij vrienden en familie. Zo zouden de (resterende) schulden van de gedupeerde ouders opgekocht kunnen worden,  bijvoorbeeld vanuit een landelijk waarborgfonds).

Compensatie ouders die schuld al hebben afbetaald

Er zijn gedupeerde ouders die de afgelopen jaren alles in het werk hebben gesteld om hun – onterechte – schuld aan de Belastingdienst/Toeslagen af te lossen. Zij moeten nadrukkelijk betrokken worden bij de compensatieregeling. Het feit dat zij nu geen schulden meer hebben, laat onverlet dat zij de afgelopen jaren grote nood hebben gekend, zowel materieel als immaterieel. Ook deze ouders moeten gecompenseerd worden.

Meer informatie