De Belastingdienst/Toeslagen en de gemeenten gaan samenwerken om ouders te helpen die door de problemen met kinderopvangtoeslag getroffen zijn. Ze hebben op 28 september een overeenkomst getekend over hulp aan deze ouders.

Deze samenwerking zorgt ervoor dat ouders naast financiële compensatie indien nodig ook andere hulp ontvangen om hun leven weer op orde te krijgen

Duizenden ouders zijn getroffen door de problemen met kinderopvangtoeslag. De Belastingdienst/Toeslagen compenseert hen daarvoor. Maar voor wie in de problemen is geraakt is dat niet altijd voldoende. Er kunnen bijvoorbeeld problemen ontstaan zijn rondom huisvesting, schulden, inkomen, zorg en de opvoeding van kinderen. Staatssecretaris Van Huffelen, verantwoordelijk voor Toeslagen, heeft daarom de gemeenten gevraagd om die ouders over de volle breedte hulp te bieden.

11 miljoen euro voor snelle start gemeenten

Zo zijn de VNG en de staatssecretaris nu overeengekomen dat de gemeenten getroffen ouders maatwerk gaan bieden op basis van hun hulpvraag. Voor die ondersteuning stelt Van Huffelen namens het kabinet per direct 11 miljoen euro beschikbaar zodat gemeenten snel kunnen starten: 'Ik ben blij dat we afspraken hebben kunnen maken over de hulp aan de ouders. We starten met dit bedrag. Een onafhankelijk bureau onderzoekt de komende maanden welk bedrag er nodig is om alle gedupeerden die hulp vragen aan gemeenten te ondersteunen.'

Namens de VNG is Peter Heijkoop tevreden over de gemaakte afspraken:

Wij staan naast onze inwoners die door de problemen met de kinderopvangtoeslag gedupeerd zijn. Het is belangrijk dat er nu geld is om die ondersteuning vanuit de gemeenten te kunnen bieden aan onze inwoners. Onze professionals krijgen het vertrouwen om te bepalen wat een ouder nodig heeft. We voelen de verantwoordelijkheid om samen met de Belastingdienst alles te doen wat in ons vermogen ligt om de gedupeerden weer op de been te helpen.'

Hulploket

Ouders die zich al bij de Belastingdienst/Toeslagen hebben gemeld als gedupeerde, worden actief gewezen op de mogelijkheid van aanvullende hulp binnen hun gemeente. Om gemeenten te ondersteunen bij het bieden van die hulp, komt er daarnaast binnen de Belastingdienst/Toeslagen een speciaal loket. Dat beantwoordt vragen voor hen over alles rondom het herstel van wat er mis is gegaan met de kinderopvangtoeslag.

Melden als gedupeerde

Op dit moment hebben zich zo’n 8300 mensen bij de Belastingdienst/Toeslagen gemeld als gedupeerde. Naar schatting betreft het zo’n 22.000 ouders. Wie denkt gedupeerd te zijn door wat er mis ging bij de kinderopvangtoeslag kan zich melden op een speciaal telefoonnummer: 0800 2358358.

Meer informatie